Introduktion. Om Izaak Walton Klubben. Fremtidige møder. Tidligere møder. Lidt om Izaak Walton. The Complete Angler. Klubbens egne udgivelser. Optagelse i klubben. Links. Fiskeopskrifter.
Siden opdateret den
09.05.2021

Kontakt Izaak Walton Klubben

Dette notat skal opfattes som en kort introduktion til -

IZAAK WALTON KLUBBEN

og skal forklare udenforstående, hvad klubben står for.
  
Klubbens start.  
Den 3. januar 1953 inviterede Valdemar P. Haugaard en række fremtrædende lystfiskere til et møde med det formål at oprette en ”lystfiskersammenslutning” med stærkt begrænset medlemstal.

Mødet fandt sted den 12. januar 1953 kl. 20 i Ingeniørforeningen, Vester Farimagsgade, og det blev den stiftende generalforsamling for IZAAK WALTON KLUBBEN, hvor 31 medlemmer tegnede klubben.
 
Klubbens formål.  
Klubben er en lystfiskerforening, men ikke en lystfiskerforening i den gængse forstand, det er snarere en forening,  hvis medlemmer er lystfiskere.

Af klubbens formålsparagraf fremgår det, at klubben har til formål at samle medlemmerne til selskabeligt samvær og ved møder, foredrag, film eller lignende at drøfte og diskutere sportsfiskeriet og dets anliggender.

Der foruden skal klubben fremme fælles interesser desangående.

Klubbens brede formål betyder, at alle fiskeriets aspekter behandles, så ud over fiskerberetninger og fiskemetoder behandles emner fra natur og naturbevaring til fiskeri i historisk perspektiv og fiskegrej m.v.
 
Izaak Walton.
Izaak Walton (1593–1683) kaldes lystfiskeriets fader, og det skyldes, at han i 1653 udgav det første litterære værk om lystfiskeri, THE COMPLEAT ANGLER, en bog der i over 350 år har betaget og inspireret lystfiskere verden over.

Bogen handler ikke kun om lystfiskeri, men er et tidsstudie i datidens engelske kultur, hans medmenneskers livsopfattelse og tænkemåde, samt naturen på og omkring fiskepladserne.  

Mange lystfiskere har hørt om Izaak Walton, og alle lystfiskere, der holder af at læse litteratur om deres interesse, har læst Izaak Walton´s bog THE COMPLEAT ANGLER, udgivet på dansk i 1943 under titlen DEN FULDKOMNE FISKER.