Introduktion. Om Izaak Walton Klubben. Fremtidige møder. Tidligere møder. Lidt om Izaak Walton. The Complete Angler. Klubbens egne udgivelser. Optagelse i klubben. Links. Fiskeopskrifter.
Siden opdateret den
17.1.2020

Kontakt Izaak Walton Klubben

Lidt om Izaak Walton.

Izaak Walton blev født den 9. august 1593 i den lille by Stafford nordvest for London. Måneden efter blev han døbt i Sct. Mary´s Kirke og fik efter tidens skik et bibelsk navn.

Hans fader, Jervis Walton, menes at have været forpagter af en mindre landejendom. Derudover ved man intet om faderen, som han mistede, da han kun var 4 år gammel, - om hans moder ved vides slet ingenting.

Som ganske ung tog han til London og uddannede sig til forretningsmand. I en alder af 33 år blev han gift med den 21-årige Rachel Floud, en nær slægtning til den berømte ærkebiskop Cranmer, og de flyttede i 1628 ind til Chancery Lane, en sidegade til Fleet Street.

Sorger har der ikke manglet, thi der fødtes syv børn, der alle døde som små, og i 1640 mistede Izaak Walton sin hustru. Seks år efter giftede han sig igen. Hans anden hustru, Anne Ken, biskop Kens halvsøster, fødte ham datteren Anne og to sønner. Den førstefødte søn døde som spæd, medens sønnen Izaak (1651-1719), ”my last son Izaak”, overlever sin fader og blev senere domherre over Salisbury og rektor i Polshot.

De vanskelige politiske forhold under borgerkrigen må have været årsagen til, at Izaak Walton i 1644 flyttede fra Chancery Lane, da det var ”dangerous for honest men to be there”, han flyttede sandsynligvis til Clerkenwell, dengang et mere fredeligt område nær London på vej til Tottenham over Islington markerne.

I 1662 mister Izaak Walton sin anden hustru, og han tog nu ophold hos sin nære ven dr. George Morley, biskop i Winchester. Sine sidste dage tilbragte han hos sin datter Anne og svigersøn dr. William Hawkins, domherre i Winchester, og hos dem døde han den 15. december 1683, 90 år gammel. Han ligger begravet i Winchester Cathedral.

”I de tidlige sommermorgener, når ingen endnu er stået op, og solstrålerne derfor tror sig ene, da hviler de et kort øjeblik på den sorte marmorplade, som dækker Izaak Waltons grav. De bringer ham en hilsen fra den natur, som han elskede”, fortæller en af ”The Compleat Angler´s beundrere, ”thi på denne tid vandrede Izaak Walton ud for at fiske”.
 
Kilde: Den Fuldkomne Fisker af Izaak Walton og Charles Cotton.