Introduktion. Om Izaak Walton Klubben. Fremtidige møder. Tidligere møder. Lidt om Izaak Walton. The Complete Angler. Klubbens egne udgivelser. Optagelse i klubben. Links. Fiskeopskrifter.
Siden opdateret den
17.1.2020

Kontakt Izaak Walton Klubben

The Complete Angler

På en auktion i London i marts 1909 fremlagdes en
gammel bog. Skønt uanselig i format og ydre hensatte
denne bog forsamlingen i åndeløs spænding, medens
budene stormede opad i hidsige spring. Men en for en
måtte de bydende trække sig tilbage, - til sidst var der
kun to, som holdt ud, to, for hvem bogen syntes en
livsbetingelse, og som derfor ikke ville give op.
Med blind foragt for pengene fortsattes kampen.


Ved budet ”et tusinde” blev der dog en forventningsfuld pause, der skulle ligesom ekstra mod til at gå over denne grænse, thi det var jo ikke et tusinde kroner, men derimod et tusinde pund sterling, der nu skulle bydes over.

Et sådant øjeblik - den korte tid, hvor forsamlingens øjne hviler på én, hvor auktionarius med sine vagtsomme øjne fanger den mindste refleks og svaghed i ens sjæl, og hvor hammeren truende løftes for i næste brøkdel af et sekund at falde og dermed lukke alt håb ude – et sådant øjeblik er en stor prøve. Det er lidenskabens, kærlighedens sidste fortvivlede livtag med fornuften. Men kærligheden sejrede også her! Hvad er tusind pund? Pengesedler blot, måske værdiløst papir i morgen, medens den omstridte bog med sine forunderlige ord og tanker var i stand til at kalde sommeren med alt sit rige og pragtfulde liv frem, selv under vinterens kulde og mørke. Og derfor fortsatte han, der havde tøvet et øjeblik, opover de tusind pund, de 20.000 kr. (husk det var i 1909!), og der standsedes først ved Mr. Q´s bud på  1.085 pund

!Begivenheden gik verden over via pressen.

Nogle stod uvidende og udtalte sig derfor med stor sikkerhed om det, de ikke vidste besked med. Men de mange, der kendte bogen, sagde, at det slet ikke var for dyrt, thi det var førsteudgaven af Izaak Waltons ”The Compleat Angler”, der her var tale om – ”printed in S. Dunstans Churchyard, Fleet Street 1653.

Den bragte jo direkte bud fra Izaak Waltons egen tid – fra Izaak Walton selv.

Vi skal gå mere end 400 år tilbage for at komme ind i tid og miljø for ”The Compleat Angler”s tilblivelse, tilbage til den tid, hvor Elisabeth og Shakespeare levede og lagde grunden til vor tids England. Den store invasionstrussel, den spanske armada i 1588, havde rystet et ikke helt forberedt England, men en storm var kommet Elisabeth til hjælp. Det mægtige Spaniens flåde blev ødelagt.

Befriet fra det knugende tryk, nu da England var herre på havet, rejste landet sig og gik ind i en opgangsperiode. I denne tid blev Izaak Walton født (1593) – den dreng for hvem naturen blev en helligdom, og som senere med et langt livs erfaringer bag sig, 60 år gammel, skrev en hymne til naturen, således som vi især møder den ved den levende strøm i ethvert vandløb.

Han kaldte sin bog ”The Compleat Angler”. Som motto skrev han i originaludgaven: Simon Peter sagde: ”Jeg går ud at fiske”, og de sagde til ham: ”Vi vil gå med dig”. (Joh. 21-3).

Bogen udkom i London i året 1653, det mærkelige år, hvor Cromwell som diktator opløste parlamentet og derefter styrede alene. Den blev solgt for 18 pence, efter nutidens kurs ca. 2 kr., men efter pengenes købekraft dengang et stort beløb.

Allerede ved sin fremkomst havde bogen succes, og kun to år efter kom anden udgave, betydeligt forøget fra 13 til 21 kapitler. Tredje udgave kom i 1661, og da der i 1664 blev trykt et nyt titelblad til den, ser man undertiden denne udgave betegnet som den fjerde, men fjerde udgave regnes at være den, der blev udgivet i 1668. Endelig udsender Izaak Walton i 1676 sin sidste udgave, den som han på titelbladet selv betegner som ”The fifth edition much corrected and enlarged” med et tillæg, anden del, skrevet af hans beundrer og ven Charles Cotton.

Med Izaak Waltons egen tid synes bogen imidlertid
at dø, thi næsten 75 år forløber i stilhed. Da vover
forlæggeren Moses Browne i 1750, efter den førende
engelske forfatter dr. Samuel Johnson gentagne
gange havde udtalt sig anerkendende om Izaak
Waltons arbejder, især hans fem biografier, at
udgive bogen på ny.

Det lykkedes, således at han i 1759 fortsætter med syvende udgave. Og da Sir John Hawkins året efter kommer med en ny udgave, forsynet ikke alene med biografiske oplysninger om Walton og Cotton, men med endnu finere billedmateriale end i Moses Brownes udgaver, er Izaak Walton, godt hundrede år efter, at hans førsteudgave så dagens lys, knæsat som en af verdenslitteraturens store. Fra nu af går bogen sin sejrsgang jorden rundt, så langt det engelske sprog tales. I 1888 udgiver R. B. Marston den berømte ”Lea & Dove” udgave, på den tid anset for at være udgave nr. 100.

Om kap med tiden stormer udgave efter udgave frem ikke kun med års mellemrum, men med flere udgaver om året. Alene i årene 1900-1904 udkommer der 16 udgaver i London og i New York, således et der i 1915 er registreret ca. 165 udgaver eller oplag. Den danske bog (Den Fuldkomne Fisker), som er baseret på Izaak Waltons sidste udgave, må derfor ligge omkring udgave nr. 200.

Hvad var der da sket efter ”The Compleat Angler”s lange tornerosesøvn fra 1676 til 1759? Det, at Moses Browne havde lyttet til dr. Samuel Johnsons ord og havde set, at ”The Compleat Angler” var, som han selv siger i sit forord, ”a literary production” frem for ”a book of fishing”. Det er hemmeligheden sagt i få ord. Tiden har givet ham ret. Man kan træffe englændere, der til stadighed går rundt med ”The Compleat Angler” på sig i lommebogsformat – den mindste udgave er kun 4,8 x  5,4 cm .
 
Den dag i dag bliver Izaak Waltons ord i ”The Compleat Angler” stadig tolket og diskuteret verden over.
 
Kilde: Forordet til Den Fuldkomne Fisker af Izaak Walton og Charles Cotton.