Klubben

Om os

Om os

Om Izaak Walton Klubben

  • Stiftet i efterkrigstidens Danmark

Udviklingen i efterkrigstidens Danmark var, trods valuta- og importrestriktioner, præget af stigende gå-på-mod og en virkelyst, der efterhånden bredte sig ud i samfundets mange hjørner. Lystfiskeri havde i krigens år været bedrevet, selvom de lukkede grænser stort set forhindrede, man kunne få nye forsyninger fra de kendte grejfabrikanter i både i Europa og USA. Det gav plads til at danske grejfabrikanter spirede frem overalt. Også i årene efter krigen kunne der ikke gives tilladelse til import af noget så unyttigt som fiskegrej. En situation der først lettede langt ind i 1950’erne. Alligevel blomstrede lystfiskeriet sig ind i det, vi i dag med rette kan kalde dansk lystfiskeris ”guldalder”.

Om denne optimisme og virkelyst var medvirkende til Valdemar P. Haugaard ønskede at samle en lang række prominente lystfiskere i en klub, ved vi ikke, men med hans tidligere virke i mente – kunne tanken godt opstå.

Klubbens stiftelse

I et brev dateret den 3. januar 1953 inviterede Valdemar P. Haugaard en række af samtidens fremtrædende lystfiskere til et møde med det formål at oprette en ”lystfiskersammenslutning” med et stærkt begrænset medlemstal. Mødet og den stiftende generalforsamling fandt sted den 12. januar 1953 kl. 20 i Ingeniørforeningens lokaler i Vester Farimagsgade, hvor 31 personer tegnede sig som medlemmer af klubben.
 
Formålet med klubben

Klubben er ikke en lystfiskerklub i gængs forstand, men en klub, hvor alle medlemmerne er lystfiskere.  Ifølge klubbens formålsparagraf har klubben til formål at samle medlemmerne til selskabeligt samvær og ved møder, foredrag, film eller lignende at drøfte og diskutere lyst- og sportsfiskeriet og dets anliggender. Desuden vil klubben fremme fælles interesser desangående.

Klubbens brede formål betyder, at alle fiskeriets aspekter behandles, så ud over fiskerberetninger og fiskemetoder tales der også om emner fra natur og naturbevaring til fiskeri i historisk perspektiv og fiskegrej med videre.
 
Hvorfor navnet Izaak Walton klubben?

Izaak Walton (1593–1683) kaldes af mange for lystfiskeriets fader. Det skyldes, at han i 1653 udgav det første større litterære værk om lystfiskeri, ”The Compleat Angler”. En bog der siden har betaget og inspireret lystfiskere verden over. Bogen handler ikke kun om lystfiskeri, men er samtidig et tidsstudie i datidens engelske kultur og livsopfattelse. Specielt Waltons iagttagelser af naturen og ikke mindst konklusionerne af hans iagttagelser er et studie i sig selv. Walton var på rette vej, men manglede ”The missing link” for at finde den helt rigtige forklaring.   

Klubben i dag

Når man læser, at Izaak Walton blev født i 1593 og hans bog ”Den Fuldkomne Fisker” udkom i 1653, kan man let få indtrykket af, at når en klub som bærer Izaak Waltons navn, er det en klub, hvor medlemmerne er lige så støvede som bogens alder. Det er ingenlunde tilfældet. Godt nok kan det være lang tid siden nogle medlemmer fik deres første fiskestang, men alder er som bekendt kun et tal på dåbsattesten. En klog mand har sagt, at indeni en hver mand bor en lille dreng. Lystfiskere er dybest set alle drenge med en passion. ”Gamle drenge” er bare små drenge, hvor passionen er blevet livslang.

I klubben dyrker vi samværet og kærligheden til lystfiskeriet i alle dets aspekter. Man bliver nemlig aldrig for gammel til at lære, og mange klubaftener går med foredrag, hvor man måske får indsigt i emner i lystfiskeriet man aldrig havde hørt om. Der kan derfor ”høstes” inspiration på mange områder. Aftenerne i klubben er altid hyggelige, og omgangsformen blandt medlemmerne kammeratlig og helt uformel.

Har du fået lyst til at høre nærmere om klubben og eventuelt deltage i et møde, kan du kontakte et medlem af Styrelsen. Du kan finde kontakt oplysningerne HER

Nyheder

Generalforsamlingen d. 16. april

Tirsdag d. 16. april afholdt vi vores årlige generalforsamling, hvor vi som traditionen foreskriver indledte med en god gang skipperlabskovs. Inden generalforsamlingen læste Torben et afsnit fra “Den Gode Bog”, …

I ødemarken med Mikkel Vale

Hvordan klarer man sig i ødemarken i adskillige uger helt alene? Mange har nok set programmet “Alene i vildmarken”, som gennem flere sæsoner har kørt i fjernsynet, men hvordan klarer …

Tema om miljøforurening

Mødet d. 25. januar med Jan Karnøe blev et uhyggeligt indblik i hvordan man kan ødelægge havmiljøet uden nævneværdige økonomiske konsekvenser, når aktiviteterne foregår i et selskab. Det skete for …