Æreskæden

  • Historien om hvordan en julespøg blev til en hædersbevisning.

Ifølge klubbens ældste protokol, blev der efter generalforsamlingen d. 13. januar 1965 traditionen tro afholdt ”ædel kappestrid” medlemmerne imellem. Det år var det en quiz, hvor klubbens initiativtager Valdemar P. Haugaard og Ole Erik Andersen havde udsat en æres- og vandrepræmie ”et gyldent træk og slip håndtag i kæde”.

I klubbens protokol skriver sekretæren ”meget tyder på, at dette unikke stykke stammer fra et retrætelokale på et af vore gamle slotte eller herresæder……” Kæden blev vundet af Niels Gunder Knudsens hold, der blev årets quizmestre. Året efter – i 1966, dystedes der i keglespil, og IWK’s da nyvalgte revisor Harry Fehrmann blev årets keglemester.

I 1969 skifter tildelingen af kæden karakter fra at være en præmie, der kan vindes, til at være den erkendtlighed, der hvert år tildeles et medlem, der har ydet en indsats for klubben og dens virke. Ved generalforsamlingen 15. januar 1969 henstiller Styrelsen således, at det bliver protokolleret; at klubbens ”Gyldne træk og slip” bliver givet til ét af Styrelsen udpeget medlem, som får sit navn graveret i en medaljon – som isættes kæden. Forudsætningen skal være, at det pågældende medlem har gjort en ekstraordinær indsats for klubben.

Medlemmerne kan stille forslag om aspiranter, men det er Styrelsen der træffer den endelige afgørelse. Skønner Styrelsen, at forudsætningen for tildelingen i en sæson ikke er til stede, kan ritualet udskydes i et år. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen, der dog ønskede en tilføjelse om, at den hædrede bør bære kæden ved medlemsmøderne.

Det oprindelige porcelænshåndtag tages af kæden i 1975-76, idet det ikke blev skønnet passende for det, der nu bliver benævnt IWK’s æres kæde. Håndtaget blev i en lang årrække anset som værende bortkommet, men det viste sig dog heldigvis, at det i alle årene havde været behørigt opbevaret af vort æresmedlem Willy Sylvester Thomsen. Håndtaget følger nu kæden i dets etui.