Fantastiske ildsjæle til mødet

Ved mødet d. 17. november havde vi besøg af to rigtige ildsjæle fra Køge Bugt Stenrev. Allan Scheller og Nathalie Jacomo. Et rigtigt interessant foredrag om de skader der er forvoldt i Køge Bugt over de seneste 100 år på grund af menneskers manglende viden. Et omfattende stenfiskeri har ødelagt mange levesteder for den artsrigdom af fisk, dyr og planter, der findes i bugten. Sandsugning, som stadig foregår, hjælper heller ikke på forholdene for fiskene.

Allan og Nathalie fortalte om arbejdet med at få genetableret stenrev, og ikke mindst de mange forhindringer og udfordringer som er, inden man kan på tilladelserne fra myndighederne. Penge er også meget afgørende for at de kan lade sig gøre. Tusind tak til Allan og Nathalie for de mange spændende informationer. Det skal hertil siges, at der er rigtig mange, som bidrager til projektet. Læs mere HER.

Der var bred forståelse blandt vores medlemmer og efterfølgende ydede flere bidrag til projektet. Du kan bidrage på MobilePay 44 30 70. Eller melde dig ind via deres hjemmeside.

Allan Scheller og Nathalie Jacomo fortalte med stor inspiration om projektet med at genskabe stenrev i Køge Bugt.