Generalforsamligen d. 26. april

Traditionen tro var vores generalforsamling sæsonens sidste møde. Vi håber at kunne gennemføre helt uformelle møder i Hellerup Sejlklub i sommerens løb, når og hvis vejrguderne tillader dette. Der vil komme direkte meddelelser til medlemmerne om dette.

Generalforsamlingen forløb uden de store bemærkninger. Ordførerens beretning var udsendt på forhånd, regnskabet blev godkendt og der var genvalg til til både ordføreren og revisoren. Der var ikke indkommet forslag.

Vores dirigent, Ole Irgens, gennemførte vanen tro generalforsamlingen i vanlig myndig stil. Et mere fyldigt referat vil tilgå medlemmerne direkte.

Inden generalforsamlingen blev der balloteret for Per Jacomo, der blev optaget og nu er en del af vores klub. Velkommen til Per.

Vores æresmedlem, Jan Stelmaszczyk Senior, proponerede for sin søn Jan Stelmaszczyk Junior. Der skal balloteres for Jan på det første møde i efteråret.

Efter generalforsamlingen havde Torben Kaas et rigtigt spændende indlæg om visionerne og planerne for Danmarks Sportsfiskerforbund. Et indlæg hvor spørgelysten var så stor, at noget måtte udelades. En stor tak til Torben.

Medlemmerne ønskes en rigtig god sommer, og forhåbentlig ses vi til et eller flere uformelle møder i løbet af denne.

Styrelsen.

Fotos er optaget af Jimmy Haug. Tak til Jimmy.