Generalforsamlingen d. 11. april

Tirsdag afholdt vi vores årlige generalforsamling, hvor vi som traditionen foreskriver indledte med en god gang skipperlabskovs.

Inden mødet læste Torben afslutningen fra “Den Gode Bog”, som et symbol på at sæsonen slutter, og vi igen ses til efterårets møder. Vi håber dog, at kunne arrangere nogle uformelle sammenkomster i sommerens løb, hvor vi henover et glas koldt fadøl kan drøfte lystfiskeriets vilkår i Danmark.

Generalforsamlingen forløb stille og roligt under kyndig fast ledelse af vores æresmedlem Ole Irgens, der som altid blev valgt til dirigent. Uden kampvalg var genvalg til kassemester, Per Ekstrøm og sekretær Heinz Gerhard. Jan Stelmaszcyk Sen. foreslog, som et oplæg til næste års generalforsamling, at kontingentet blev forhøjet, så vi kunne “spare sammen” til vores 75 års jubilæum i 2028. Styrelsen vil tage dette med til den næste ordinære generalforsamling. I indeværende (2023) vil man selvfølgelig allerede kunne bidrag frivilligt.

Der lyttes til den ordførendes beretning fra året der gak.
Der lyttes til Ordførendes beretning fra året der gak.