Generalforsamlingen d. 16. april

Tirsdag d. 16. april afholdt vi vores årlige generalforsamling, hvor vi som traditionen foreskriver indledte med en god gang skipperlabskovs.

Inden generalforsamlingen læste Torben et afsnit fra “Den Gode Bog”, som symbol på at sæsonen slutter. Det var Torbens sidste oplæsning fra “bogen”, da han efterfølgende fratrådte som ordfører ved generalforsamlingen, så det var lidt vedmodigt. I stedet vil Torben anvende alle sine kræfter i DSF til gavn for alle danske lystfiskere. Tusind tak for det.

Generalforsamlingen kom under vanlig ledelse af vores æresmedlem Ole Irgens, der som altid blev valgt til dirigent. Ole har lige rundet et skarpt hjørne, men klarede hvervet som dirigent med vanlig kyndig autoritet.

Torben Kaas fratrådte som nævnt Styrelsen som ordfører. I hans sted blev Jimmy Haug Andersen valgt med akklamation til klubbens nye ordfører. Vores revisor, Jan Stelmaszczyk, fratrådte efter 32 år på posten. Allan Riboe valgt som ny revisor. Efter lidt debat blev det vedtaget at forhøje kontingentet med kr. 100 fra 2025.

Der var ballotering for 2 nye medlemmer. Lars Francker og Stig Bülow blev begge optaget. I anledning af Torbens fratrædelse fik han overrakt en nummereret første udgave af Den Fuldkomne Fisker. Der var flasker til Ole Irgens og til Jan Stelmaszczyk.

I sommerens løb vil den nye tradition med at mødes på sejlklubbens terrasse til en kop øl ved godt vejr vil gennemført. Det meddeles direkte til medlemmerne.