Iltsvind i danske havområder

Hvem husker ikke vores spændende møde sidste efterår med professor Stiig Markager fra Århus Universitet.

For tiden sender Danmarks Radio en” “Explainer” om iltsvind i de indre danske farvande, som på en let forståelig måde forklarer hvor iltsvind opstår, og ikke mindst er opstået. Stiig Markager medvirker i indslaget, og det er ikke hyggelige oplysninger som kommer frem. “Explaineren” varer omkring 6 minutter, og du kan se den HER

På hjemmesiden havetgisper.dk kan du give dit tilsagn til at politikerne skal råbes op, og der skal gøres noget NU. Både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund står bag indsamling af underskrifter.

Fra mødet med Stiig Markager, hvor han fortalte om konsekvenserne ved mange års udledning af kvælstoffer i havet. Det kan nu ses på en Explainer på DR Tv.