Julemødet tirsdag d. 13. december

Så er det tid for det årlige julemøde, som ikke er blevet afholdt siden 2019.

Traditionen tro ringer ordførende overnisse Kaas til bords kl. 19.00. Efter et par bevingede ord fra Walton´s Juleevangelie indeholder mødet som sædvanlig uddeling af IWK´s svar på Ridderkorset – Æreskæden. Kassemesteren har pudset og poleret, og mon ikke der efter 3 år er fundet en værdig modtager.

Som sædvanlig har Styrelsen overtalt vores tidligere ordførende overnisse, Jes Foss til at udfordre medlemmernes paratviden. Jes er IWK´s svar på Otto Leisner, så man kan roligt regne med at det er spørgsmål, som kræver at hjernen vrides en ekstra gang.

Sidst, men ikke mindst husk at medbringe en indpakket julegave til en værdi af mindst 50 kr.

Styrelsen ser frem til en fornøjelig aften.