Izaak Walton Klubben kort fortalt

Vi plejer at sige: ”Izaak Waalton Klubben er ikke en fiskeklub i gængs forstand, men en klub, hvor medlemmerne er lystfiskere”. For hurtigt at få et indtryk og overblik over klubben er her nogle oplysninger.

Medlemmer.  
Medlemskredsen spænder vidt både i alder og baggrund, men alle med den samme interesse for lystfiskeriets mangfoldighed.

Betingelserne for optagelse er enkle, man skal være aktiv lystfisker og skal kunne anbefales af et nuværende medlem gennem nært bekendtskab. Optagelsesbetingelserne skal sikre, at klubbens medlemmer ønsker at beskæftige sig med lystfiskeriet som angivet i klubbens formålsparagraf.

Det maksimale medlemstal er fastsat til 50.   

Klubmøder.  Klubbens medlemmer mødes én gang om måneden i vinterhalvåret fra oktober til april. Møderne foregår på Restaurant Hellerup Sejlklub. (Link til Google Maps)

Et klubmøde starter normalt klokken 18.30, hvor vi mødes til hyggeligt uformelt og afslappet samvær. Her vendes de seneste nyheder og røverhistorier. Vi har nogle medlemmer som er absolut leveringsdygtige og behersker sidstnævnte disciplin til fulde.

Når klokken nærmer sig 19.00 ringer Ordførende til bords, og vi spiser middag sammen. Under middagen fortsætter den frie dialog, som ofte kan være livlig, da mange medlemmer er i besiddelse af en brændende entusiasme indenfor lystfiskeri. Inden mødet har vi udarbejdet en bordplan, så vi gennem årets møder sikrer, at alle får lejlighed til at sidde sammen med så mange forskellige som muligt. Derved får både nye og gamle medlemmer rigtig god mulighed for bedre at hinanden bedre at kende, og forhåbentlig knytte tætte venskaber. De aftener hvor vi har inviterede gæster, er medlemmerne desuden udstyret med et navneskilt, så gæsterne ved, hvem de er sammen med.

Klokken der gennem årene har ringet til bords.

Efter middagen kommer vi til mødets faglige emne. Typisk er det et foredrag eller lignende af 1 – 1½ times varighed. Emnerne kan være meget forskellige, men har først og fremmest relationer til fiskeri. Efter mødet er der almindeligt opbrud, og vi siger tak for i aften.

Gæster.
Medlemmerne kan invitere en eller flere gæster til at deltage i et klubmøde (dog ikke generalforsamlingen). Det er normalt en forberedelse til en optagelse som medlem, hvor gæsten får mulighed for at vurdere, om IZAAK WALTON KLUBBEN indfrier forventningerne. Inviterede gæster sidder naturligvis sammen med det medlem, som har inviteret.

Ledelse.

Klubben ledes af en Styrelse. Nedenfor ser du kontakt oplysninger:

Ordfører:
Jimmy Haug Andersen
Mail: ord@izaakwaltonklubben.dk
Kassemester:
Per Ekstrøm
Mail: kas@izaakwaltonklubben.dk
Sekretær:
Heinz Gerhard
Mail: sek@izaakwaltonklubben.dk

Mail til Styrelsen: sty@izaakwaltonklubben.dk


Det årlige kontingent udgør kr. 600 kroner fra 2025.