Så ringes der ind til efterårets møder.

Datoerne for efterårets møder er nu fastlagt. Medlemmerne kan derfor allerede nu skrive datoerne ind i kalenderen, eller kode dem ind i telefonen.

Tirsdag d. 11. oktober

Torsdag d. 17. november

Tirsdag d. 13. december (Julemødet)

Emnerne til møderne i oktober og november er endnu ikke fastlagt, men meldes ud senere.

Desuden har vi reserveret torsdag d. 12. januar, hvor vi som bekendt har 70 års jubilæum. Også her er programmet endnu ikke fastlagt, men Styrelsen er gået i tænkeboks. Det er jo en stor dag.

Klokken der gennem årene har ringet til bords.