Spændende møde med Stiig Markager

Mødet d. 11. oktober med professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet var utroligt interessant og ikke mindst spændende. Stiig fortalte om miljøtilstanden i vore fjorde, og hvordan udviklingen bare er gået den forkerte vej de seneste 100 år. Kvælstofudledninger i store mængder er blandt andet årsag til Iltsvind og en betydelig reduktion af ålegræs. Alt sammen noget der giver stof til eftertanke.

Der var næsten ikke tid til de mange spørgsmål omkring vandmiljøet i de indre danske farvande, men Stiig nåede på forunderlig vis rundt om mange ting. En kæmpe fornøjelse med en så vidende og inspirerende person. Rigtig ærgerligt for de som var forhindret i at deltage.

Professor Stiig Markager holdt et spændende indlæg om tilstanden i vore fjorde. Det var alarmerende.