Tema om miljøforurening

Mødet d. 25. januar med Jan Karnøe blev et uhyggeligt indblik i hvordan man kan ødelægge havmiljøet uden nævneværdige økonomiske konsekvenser, når aktiviteterne foregår i et selskab.

Det skete for Hjarnø Havbrug A/S. Det er estimeret, de udledte 750 tons fosfor og kvælstof mere end tilladt samt udsatte 373.000 sølvlaks uden tilladelse i Horsens Fjord. Det takserede byretten til en bøde på 20 millioner samt konfiskation af ulovlig fortjeneste på 191 millioner svarende til udbyttet ved den ulovlige produktion. Problemet er bare, at pengene er der ikke.

Jan Karnøe har kæmpet i 10 år for at få rettens ord for ulovlighederne, så selvom der ingen penge er, så er rettens ord for ulovlighederne og forhåbentlig en begrænsning i antallet af havdambrug det vigtigste. Jans indlæg var et uhyggeligt eksempel på, hvordan miljømyndighederne i Danmark administrerer lovgivningen. Det er håbet, at politikkerne får øjnene op for problemerne, inden det er for sent. Stor respekt til Jan Karnøe for det kæmpe arbejde han og andre har lagt i sagen. En rigtig ildsjæl.

Jan Karnøe og Torben Kaas under foredraget, som gav panderynker til alle.